Skip to main content

Hannes Janssonin ”Suomen itsenäisyystaistelut” kirjasto

Perinnekeskuksen monitoimiluokkaan sijoittuu Hannes Janssonin vuosikymmenien kuluessa kokoama yli 3000 kirjaa tai muuta julkaisua sisältävä ”Suomen itsenäisyystaistelut” kirjasto. 

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanha Veteraani on saanut suuren kirjalahjoituksen. Sotaveteraani, diplomi-insinööri Hannes Janssonin (1911 -1994) kuolinpesän osakkaat, puoliso ja neljä lasta, luovuttavat hänen keräämänsä ja Suomen itsenäisyystaistelun kirjastoksi nimeämänsä noin 3000 niteen kokoelman perinnekeskukselle.

Ensimmäinen erä, 1556 teosta luovutettiin Wanhassa Veteraanissa Haminassa sunnuntaina 16.12.2018 ja loput mittavasta kirjakokoelmasta 19.5.2019. Täydentävä viimeinen kolmas erä luovutettiin 8.2.2020. Kirjaniteiden lopullinen määrä on 3 194 kappaletta. Lisäksi maanpuolustuslehtien kokonaisia tai osavuosikertoja 1920 - 1940 -luvuilta on 67 nimikettä ja sotilasmusiikkia nuotein ja tekstein 75 kappaleesta.

Teokset on luetteloitu ja niihin on liimattu kerääjän exlibrikset, kirjanomistajamerkit. Ensimmäinen erä käsittelee Suomen historiaa Ruotsin vallan ajalta aikaan ennen viime sotia. Kokoelman toinen erä keskittyy viime sotiin, puolustusvoimiin, luovutettujen alueiden ja Inkerin kirjallisuuteen ja muun muassa maanpuolustusjärjestöjen lehtiin.

Kokoelma tulee kokonaisuudessaan yleisön nähtäville ja siitä voidaan tehdä myös vaihtuvia näyttelyjä eri aihealuein. Aineistoa voidaan käyttää myös opetus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaan.

Elämäntyönsä Hannes Jansson teki Suomen puunjalostusteollisuuden palveluksessa. Ennen sotia nuorena käyttöinsinöörinä hän oli suunnittelemassa ja käynnistämässä Sunilan sellutehdasta. Hän vaikutti sulfaattiselluloosateollisuuden suuriin tehdaslaajennuksiin myös Joutsenossa ja Kemissä.
Vapaa-aikanaan Hannes Jansson omistautui vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle suojeluskunta- ja reserviupseerijärjestöissä. Hän kävi reserviupseerikurssin numero 17 Haminassa. Hannes Jansson osallistui sekä talvisotaan että jatkosotaan tykistön tulenjohtajana haavoittuen kolme kertaa.
Sunilassa asuessaan hän toimi Sunilan Merisuojeluskunnan rannikkotykistöjaoksen johtajana. Talvisotaan Jansson lähti Kotkan, Kymin ja Karhulan miehistä kootun nk. Leimun patteriston mukana. Jatkosodassa alueen miehet palvelivat nk. Kymin patteristossa.
Jäätyään eläkkeelle metsäteollisuuden palveluksesta Hannes Jansson antautui bibliofilialle. Kirjojen keräys ajoittuu pääosin vuosiin 1974–1994. Ne ovat olleet näihin asti Janssonin puolison kotona Espoossa. Kirjojen luotteloinnin ja järjestämisen aihepiireittäin on tehnyt Inko Jansson. 

Kokoelman aihepiirit

1.  Ruotsin vallan aika
2.  Autonomia; Suomen vanha sotaväki; Sortokausi
3.  Jääkäriliike
4.  Vapaussota
5.  Heimosodat; AKS; Suur-Suomi; Itä-Karjala
6.  Suojeluskunnat; Sotilaspojat
7.  Lotta Svärd; Lottatytöt
8.  Mannerheim
9.  Talvisota
10. Jatkosota
11. Lapinsota
12. Vaaran vuodet
13. Itsenäisen Suomen puolustusvoimat
14. Ohje-, sana-, laulu- ja virsikirjat
15. Veteraanijärjestöt ja maanpuolustus
16. Luovutetut alueet
17. Inkeri

Ohessa linkkejä eri kokoelmiin Exel-taulukkona. Voit hakea taulukosta tietoa 14 kriteerin avulla.