Skip to main content

Liity jäseneksi

Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry vaalii sotiemme veteraanien, vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja suomalaisen rauhanturvaamisen sekä kriisinhallinnan perintöä.

Perinnekeskus toimii ensisijaisesti rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan valtakunnallisena museona. Yhdistyksen tilat mahdollistavat alueellisten ja paikallisten veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten kokoontumiset erilaisiin tilaisuuksiin sekä niiden perinne-esineistön taltioinnin ja esille panon. Panostamme esineistön esillepanossa digitaalisiin järjestelmiin.

Yhdistyksen tiloissa toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kaakkois-Suomen Maanpuolustuspiirin Haminan koulutuspaikka ja sen toimisto. Maanpuolustuspiiri järjestää tiloissa puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista koulutusta, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa tiloihinsa materiaalia niistä kansainvälisistä rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioista, joihin suomalaiset rauhanturvaajat ja rauhanturvajoukot ovat osallistuneet, sekä asettaa materiaalin vieraiden nähtäväksi pysyviin ja vaihtuviin näyttelyihin. Vaihtuvat näyttelyt voivat olla kaikkien yhdistyksen jäsenyhdistysten toimialaan liittyviä.

Yhdistyksen tiloihin rakennetaan myös kriisinhallintatukikohta vieraiden tutustumista ja majoittamista varten. Yhdistys edistää näin myös uusien rauhanturvaajien rekrytointia.

Yhdistys on yleishyödyllinen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa taloudellista voittoa.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä valtakunnallinen, alueellinen tai paikallinen yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jos yhdistyksenne haluaa liittyä perinnekeskuksen jäseneksi, toimittakaa perinnekeskuksen hallitukselle kirjallisesti hakemus. Hakemus voi olla yhdistyksenne hallituksen pöytäkirjaote kokouksesta, jossa päätitte liittyä.

Kannatusjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä myös luonnollinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Liity jäseneksi

Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input