Skip to main content
Wanha Veteraani | Uutiset

Tukikohdan avajaiset, puheet Mauri Koskela


Jaa tämä artikkeli

TERVEHDYS RAUHANTURVAAMISEN JA VETERAANITYÖN PERINNEKESKUKSEN TUKIKOHDAN AVAJAISISSA 17.9.2021/ Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela

 Hyvät naiset ja herrat,

Tuon tähän tilaisuuteen Suomen Rauhanturvaajaliiton tervehdyksen valitettavan päällekkäisyyden takia tällä kertaa näin etänä. Halusin kuitenkin Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtajana osoittaa sitä arvostusta, jonka tällainen merkittävä tapahtuma mielestäni ansaitsee. Toivon teidän paikallaolijoiden nauttivan tilaisuudesta ja uudesta tukikohdasta täysin siemauksin.

Hyvät kuulijat!
Suomen Rauhanturvaajaliitto yhdistää kaikki suomalaiset rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleet samaan järjestöön sekä toimii jäsenistönsä edunvalvojana. Liitto osallistuu myös yleiseen rauhankasvatukseen. Liitolla on koko maan kattava paikallisyhdistysorganisaatio, johon kuuluu 32 yhdistystä ja soittokunta. Vuonna 1968 perustettuun liittoon kuuluu nykyisin n. 6000 jäsentä. Jäsenistöä yhdistää yhteinen kokemus palveluksesta sotatoimi- ja konfliktialueilla eri kriisipesäkkeissä isänmaan ja rauhan puolesta.

Rauhanturvaajaliitolle on tärkeää se, että kaikkien operaatioihin osallistuneiden kriisinhallintaveteraanien työtä ja toimintaa arvostetaan, siitä puhutaan ja sitä esitellään ja samalla osallistutaan uusien kriisinhallintaveteraanien rekrytointiin Puolustusvoimien tukena.

Wanha Veteraani toimii Suomen ainoana rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan museona ja on siten erittäin tärkeä paikka Rauhanturvaajaliitolle. Se edustaa perinteen ylläpitoa parhaimmillaan ja edistää myös muita tavoitteitamme. Rauhanturvaajaliitto onkin yksi neljästä Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanhan Veteraanin perustajajäsenestä. Museon perustamisessa ja käynnistämisessä näinä kolmena toimintavuotena erityisesti Kymenlaaksolaiset rauhanturvaajat ovat olleet vapaaehtoistyössä aktiivisesti mukana, mikä mitä suurimmassa määrin on liiton tarkoitusperää vahvistavaa toimintaa.

Nyt avattava rauhanturvatukikohta täydentää rauhanturvaamisen perusnäyttelyä. Tukikohta on ainutkertainen kohde koko maailmassa. Kriisinhallintatehtäviin osallistumattomalla kävijällä on mahdollisuus nähdä pala kriisinhallinnan arkea, kokea rauhanturvaamisen ilmapiiriä ja samalla hankkia uusia kokemuksia tai jo operaatioissa käyneillä mahdollisuus muistella menneitä.

Yhteistyö Wanhan Veteraanin kanssa on ollut kiinteää. Haluamme jatkossakin olla strategiamme mukaisesti kehittämässä Wanhan Veteraanin toimintaa. Olemme jo sopineet mm. tiedottamiseen liittyvän yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi pyrimme tarjoamalla tukea jäsenyhdistyksillemme, saamaan kaikki jäsenyhdistykset vierailemaan Wanhassa Veteraanissa. Pyrimme myös aktivoimaan varainhankintaan liittyviä mahdollisuuksia.

Suomen Rauhanturvaaliitto jäsenineen näkyy tulevaisuudessa Haminassa entistä enemmän, koska tuomme tilaisuuksiamme Wanhaan Veteraaniin. Näkyvin ensin vuoden tilaisuuksista on syksyksi suunniteltu liittokokous, mutta haluan tuoda esille myös liiton toimintaan kuuluvat vertaistukitapahtumat, joista yksi pidetään ensi vuonna Wanhassa Veteraanissa.

Tukikohta ympäristöineen tarjoaa liitolle uuden erilaisen mahdollisuuden ja tavan rekrytoida uusia rauhanturvaajia. Pyrimme hyödyntämään tukikohtaa myös tässä tarkoituksessa.

Olemme todella iloisia kaikesta siitä työstä ja kehityksestä, jota olemme voineet Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskuksen osalta seurata. Haluankin esittää lämpimät kiitokset Wanhan Veteraanin johdolle ja kaikille tukijoille sekä vapaaehtoistyöntekijöille perinnekeskuksen eteen tehdystä arvokkaasta maanpuolustustyöstä.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Wanhalle Veteraanille menestystä tulevaisuuteen!

Tukikohdan avajaiset, puheet Mauri Koskela

| Terho Ahonen | Uutiset
Jaa tämä artikkeli